Krzysztof Porczyński    

KARDIOLOG

Prywatny Gabinet KARDIOLOGICZNY
ul. Władysława Łokietka 3/U2
59-300 Lubin
tel. 608 205 779

O mnie

Medycyną interesuję się od zawsze. Szybko zdałem sobie sprawę, że jest moją pasją, a skuteczne pomaganie pacjentom to cel, do którego będę dążył. Swoją ścieżkę zawodową rozpocząłem od ukończenia Akademii Medycznej w Łodzi w 1993 r. Z czasem zacząłem systematycznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe- w 1998 r. uzyskałem tytuł lekarza chorób wewnętrznych, w 2002 r.- specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2007 r.- specjalisty w dziedzinie kardiologii. Jednocześnie szkoliłem swoje umiejętności praktyczne – wykonywanie USG serca, prób wysiłkowych, badań holterowskich oraz przeprowadzania zabiegów kardiologii interwencyjnej – koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych u chorych z podejrzeniem zwężenia tętnic wieńcowych i z zawałem serca.

W swojej pracy stawiam przede wszystkim na zdrowie pacjenta. Zdobyte umiejętności, uczestniczenie w kongresach i zjazdach naukowych oraz wieloletnie doświadczenie w pracy szpitalnej, ambulatoryjnej i w pogotowiu ratunkowym na pewno mi w tym pomagają.

.

Informacje dla pacjentów

Porady kardiologiczne i badania wykonywane w gabinecie są płatne.
Posiadam umowę z NFZ na wystawianie recept z refundacją wg ogólnych zasad.
W uzasadnionych przypadkach wystawiam zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.

USŁUGI

Konsultacja kardiologiczna

Zajmuję się leczeniem nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, migotaniem przedsionków i innych arytmii, diagnostyką wad serca, omdleń i bólów w klatce piersiowej oraz leczeniem nieprawidłowych wyników cholesterolu.

EKG

Badanie rejestruje czynność elektryczną serca, służy do oceny rytmu serca – m.in. czy pracuje miarowo, czy występuje arytmia, czy są blizny po przebytym zawale serca, czy jest aktualnie podejrzenie niedokrwienia, czy też przerostu serca.

USG serca

Badanie wykorzystuje ultradźwięki , pozwala ocenić budowę i pracę serca. Służy do oceny wad zastawkowych, kurczliwości serca oraz innych nieprawidłowości budowy serca. Jest w tej chwili podstawowym badaniem w diagnostyce kardiologicznej.

Holter EKG

Badanie trwa 24 godziny. Pacjent z aparatem wychodzi do domu. Chory ma przyklejone na klatkę piersiową elektrody podłączone do urządzenia wielkości większego telefonu. W tym czasie aparat rejestruje badanie EKG. Badanie to służy do oceny rytmu pracy serca, tzn. czy serce bije równo, z jaką szybkością, czy występują przerwy w pracy serca będące np. przyczyną omdleń, czy pojawiają się cechy niedokrwienia

Holter ciśnieniowy (ABPM)

Badanie trwa 24 godziny. Pacjent z aparatem wychodzi do domu. Badanie polega na całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego.

Próba wysiłkowa

Badanie polega na wykonywaniu badania EKG podczas wysiłku fizycznego – chód na bieżni czy też wysiłek na cykloergometrze. Służy do wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego oraz innych zaburzeń w pracy serca.

Krzysztof Porczyński

Prywatny Gabinet KARDIOLOGICZNY
ul. Władysława Łokietka 3/U2
59-300 Lubin

Rejestracja: 608 205 779